Osteopati

Osteopater har nå fått autorisasjon som offentlig godkjente helsearbeidere.

Vulva logoikon favikon

Kostnaden for behandlingen hos osteopaten dekkes av pasienten selv, og man trenger ikke henvisning.

Osteopati er en profesjon basert på manuell undersøkelse og behandling. Man vektlegger at mennesket er en enhet av funksjoner, hvor samspill mellom kropp og psyke er av stor betydning for helse.

Osteopati

Det handler om å finne sammenhengen mellom ubehaget, kroppen og pasientens hverdag for å optimalisere behandlingsstrategien.

Osteopaten jobber deretter for å muliggjøre endringer hos pasienten gjennom manuell behandling og veiledning med mål om å bli kvitt mindre symptomer og få en bedre hverdag.

Osteopaten ser på kroppen som en sammenhengende helhet, der enkeltdeler påvirker hverandre.

Ifølge osteopatien kan årsaken ligge et annet sted i kroppen enn der smerten oppleves, derfor blir ofte dette fokus for behandling.

Osteopaten bruker skånsomme manuelle teknikker, ofte for å tøye vev og stimulere lokal sirkulasjon, eller avspenningsteknikker for å utjevne spenningen i vever.

På Norsk Osteopatiforbunds hjemmesider finner du en oversikt over osteopater som har fullført godkjent utdanning.

Alle registrerte osteopater har forpliktet seg til å følge yrkesetiske retningslinjer og Helsepersonelloven.

http://osteopati.org/hva-er-osteopati/behandling/

https://no.wikipedia.org/wiki/Osteopati

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/osteopat

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon