Fysioterapi

Det kan være sammensatt hvorfor man har vondt.

Noen trenger mer tverrfaglig og helhetlig tilnærming, for andre trenger det ikke være så komplisert.

Fysioterapi hender illustrasjon

Det anbefales en grundig kartlegging for å kunne se og møte den enkelte der de er. Noen ganger er det enkelt å finne veien frem, andre ganger mer komplekst og en prosess som kan endre seg underveis.

Det viktigste å ha i bakhodet er at ingen historie er lik og alle er forskjellige. Således bør dette påvirke tilnærmingen.

Skrevet av:

JENNY TOFTNER
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS Parterapeut

INGRID NÆSS
Mensendieck-fysioterapeut, MSc. Spesialist i kvinnehelse MNFF

Kartlegging og behandling

Når du kommer til fysioterapeuten vil vi kartlegge og bruke god tid første timen. Du får muligheten til å fortelle din historie og hva som er viktig for deg.

Deretter vil vi undersøke muskulatur og spenningsnivå i bekkenbunn og kropp. Pustemønster og evne til å slappe av er sentralt.

Vi gjør også en vaginal undersøkelse for å finne ut av hvor anspent og smertefullt det er i skjede/vulva. Dette er spesielt hensiktsmessig for de som ikke får til samleie.

Er det plass til en penis i skjeden, er det veldig sensitivt i vulva? Det er viktig å påpeke at dette er noen vi gjør i samråd med den enkelte pasient, og ikke noe som må gjennomføres.

For de som ikke ønsker en slik undersøkelse kan vi gjøre en observasjon. Funn avgjør hva som anbefales og hvilke tiltak som igangsettes først.

Vi gir øvelser både for å få muskulaturen mer avspent og for å desensitivisere det overfølsomme i vulva.

Offentlig eller privat

Noen fysioterapeuter har driftstilskudd og spesialkompetanse innenfor dette området. Det kan derfor være noe ventetid på å få time, da etterspørselen er stor.

Dette gjør at mye av behandlingen hos fysioterapeut baseres på opplæring, veiledning og oppfølging. Selve øvelsene og bevisstgjøringen gjør du hjemme og i hverdagen.

Fordelen med dette er at kvinner selv har verktøy til å bli friske og forebygge tilbakefall. Andre fysioterapeuter kan jobbe mer manuelt/hands-on og kan ha tettere oppfølging/behandling. Dette forekommer oftere hos private fysioterapeuter.

Partners betydning i behandling

Fysioterapeuter kan også gi opplæring i bruk av dilatorsett slik at man er tryggere på hva en skal gjøre hjemme. Det kan være en fordel å oppmuntre til at partner involveres i dette, slik at man kan øve sammen og hjelpe hverandre med motivasjonen.

Dette kan gi partner større innsikt, og paret får en følelse av at nå skal vi få til dette sammen. Det er dog viktig å ta hensyn til ulike behov. For noen er dette til veldig god hjelp, andre vil heller jobbe med dette alene.

Flere veier til mål

Til syvende og sist er det viktig med god empatisk dialog hele veien, slik at kvinnene føler seg ivaretatt og trygge. Man bør alltid evaluerer hele tiden i samråd med pasient.

Der det er behov bør man henvise videre til andre behandlere, som kan være psykolog, hudlege, gynekolog eller andre terapeuter. Det er viktig at vi som behandlere ikke ser oss blinde på vår egen strategi og at vi bruker hverandre som ressurs. Pasientens beste skal alltid stå først.

Ha tro på at det vil gå bra!

Det er dokumentert i flere studier at en multimodal fysioterapi tilnærming er å foretrekke, og hele 80% har vist seg å bli bra av behandling.

Det er all grunn til å ha tro på at en kan bli bedre, og sammen kan vi hjelpe de aller, aller fleste!

Litteraturliste:

Bergeron S. (2020) Vulvodynia. Nature Reviews Disease Primers; (2020) 6:36.

Morin M, Carroll MS, Bergeron S. (2017) Systematic Review of the Effectiveness of Physical Therapy Modalities in Women With Provoked Vestibulodynia. Sex Med Rev. 2017 Jul;5(3):295-322.

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon