Kronisk soppinfeksjon

Residiverende vulvo-vaginal candidiasis defineres som over 4 dokumenterte soppinfeksjoner per år.

vulvodynier sykdommer i vulva

Etiologi

Eneste sikre bekreftede triggere for å utløse residiverende vulvo-vaginal candiad (RVVC) er bruk av antibiotika, graviditet, nedsatt immunforsvar og sukkersyke.

Man vet ellers at mange andre faktorer kan virke inn individuelt hos enkelte pasienter – som p-piller, hygieneprodukter, trangt undertøy/bukser. Atopiske pasienter risikerer å få dårligere effekt av soppbehandling enn andre.

Symptomer

 • Kløe
 • Svie i skjede og vulva
 • Sårhet i skjedeåpning kan gi dyspareuni
 • Dysuri
 • Symptomene kan være mer diffuse enn ved en akutt candida vulvovaginitt.

Funn

 • Hvit belegg
 • Røde slimhinner, «tørre»
 • Fissurer
 • Funnene kan være mer diffuse enn ved en akutt candida vulvovaginitt.

Differensialdiagnoser

 • Vulvodyni.
 • Bakteriell vaginose (høy pH)
 • Cytolytisk vaginose
 • Aerob vaginitt
 • Kontakteksem, atopisk eksem
 • Kløe av annen årsak

Diagnose

 • Lav pH (under 4,5)
 • Sopphyfer i KOH (kalilut) mikroskopi
 • Dyrkning/PCR

Behandling

Ulike behandlingsopplegg dominerer uten konsensus. RVVC skal behandles som en kronisk sykdom, og det anbefales supprimerende og profylaktisk langtidsbehandling. Et individuelt tilpasset nedtrappingsregime med fluconazol tbl gir god effekt hos de fleste.

 • Ved dyrkning/PCR bør det rekvireres resistensbestemmelse på rekvisisjonen.

 • Ved imidazolfølsom infeksjon anbefales å starte med 150 mg fluconazol 3 ggr den første uken. Deretter fluconazol kapsler 150 ukentlig i 6 mndr. Pga høy residiv risiko (50 %), bør pas alltid undersøkes med anamnese, klinikk, mikroskopi og dyrkninger/PCR for å sikre normalisering før man seponerer. Ved residiv gjentas behandlingen, men denne gang over ett år.
 • Ved imidazol-resistens kan borsyre brukes. Borsyre vagitorer kan lages på apoteket etter resept: 600 mg hver kveld i 14 dager (finnes ferdig på Ullevål sykehus apotek).

Generelt om behandling

 • Gravide bør få lokalbehandling.

Kontroll

 • Regelmessig oppfølging med anamnese, klinikk, mikroskopi og dyrkninger må gjennomføres for å kunne redusere doseintervall evt seponere eller endre medikament. Pga høy risiko for residivfare kan man vurdere å fortsette fluconazolbehandling ett år eller mer i redusert dose hos langvarig plagede pasienter.
 • Fluconazol gitt 150mg pr uke anses å være en svært lav dose, vær likevel obs på mulige interaksjoner med andre medikamenter.

Informasjon til pasienten

 • RVVC er hos mange en kronisk sykdom som man forventer vil kunne residivere i perioder. Langtidsbehandling med fluconazol i dose 150 mg pr uke er vanligvis en trygg behandling uten bivirkninger.

 • Candidadietter har ingen effekt mot candida albicans.
Kronisk candida vulvovaginitt
Kronisk soppinfeksjon. Foto: ISSVD arkivbilde

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon