Plasmacelle vulvovaginitt

Plasmacellevulvovaginitt er en relativt sjelden og ufarlig tilstand, som kan være asymptomatisk.

Plasmacellevulvovaginitt gir ofte karakteristiske velavgrensede brunrøde erytem i vulva eller vagina, men vil aldri gi sammenvoksninger.

illustrasjon underliv med blomster hudsykdommer

Definisjon

 • Plasmacelle-vulvitt/vaginitt kalles også Zoons vulvovaginitt
 • Sjelden, kronisk, inflammatorisk hudsykdom
 • Karakteristisk plasmacelleinfiltrat sees ved histologisk undersøkelse

Etiologi

 • Ukjent årsak.
 • Benign tilstand, ikke assosiert med andre sykdommer

 

Symptomer

 • Svie, brenning, kløe, irritasjon
 • Noen ganger asymptomatisk

Funn

 • Skarpt avgrensede brunrøde, glinsende lesjoner i slimhinne i vulva og/eller vagina
 • Evt asymmetri

 

 • Aldri sammenvoksninger eller anatomiske strukturforandringer
 • Lesjonene er stort sett stasjonære

Differensialdiagnoser

 • Lichen planus

Komplikasjoner

 • Ingen

Diagnose

 • Biopsi fra lesjon vil gi typiske funn (økt mengde plasmaceller)

Behandling

 • Dermovat® salve (klobetasolpropionat) ultrapotente steroider gr 4 – se eget standard nedtrappingsskjema for lichen planus
 • Betnovat® salve (betametason) potente steroider gr 3 – i samme dosering – alternativ hvis Dermovat® gir bivirkninger i vulva
 • Colifoam rectalskum (se eget skjema) hvis vaginal affeksjon NB! For øyeblikket er Colifoam ikke tilgjengelig på apotek i Norge, alternativ er å bruke Dermovat på dilatator eller en finger i halv dose av vanlig dosering.
 • Protopic® (tacrolimus) salve 0,1 eller 0,05% eller Elidel (pimecrolimus) krem x1 pr dg (vesp) i 30 dager, deretter feks vedlikehold x 2 pr uke. Svie er vanlig bivirkning.
 • I en nylig publisert retrospektiv observasjonsstudie hadde pasienten like god symptomlindrende effekt ved lokalbehandling med fucidinsyre og bethametasonvalerat i fast kombinasjon, clobetasol og tacrolimus 0,01 % salve. Alle tre behandlingsalternativene hadde relativt liten effekt på de kliniske funnene
 

Ofte blir pasienten symptomfri selv om lesjonene består uendret eller blir brunlige på grunn av hemosiderin-avleiringer.

Kontroll

 • Ved behov

Informasjon til pasienten

 • VIKTIG: Lokale steroider, for eksempel Dermovat, gir svært sjelden bivirkninger ved riktig bruk.
 • Det er ikke fare for malignitetsutvikling

For fastlegen

 • Pasienten bør evt henvises til spesialist (gynekolog eller dermatolog) for å stille sikker diagnose og igangsette riktig behandling, eller ved forverring
 • Oppfølging hos fastlege i stabil fase ved symptomkontroll

 

Les også om biopsitakning i vulva

Plasmacelle vulvovaginitt
Plasma celle vulvitt. Kilde: ISSVD, An algorithm.

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon