Tips til seksualanamnese

Har du pasienter med smerter i underlivet?

Tips til sexualamnese

Da er det spesielt viktig å snakke om hvordan dette påvirker pasienten seksuelt. Ofte kan dette være en vanskelig del av konsultasjonen.

Et godt forhold vil kunne bedre behandlingseffekten. Dette gjelder særlig for kvinner som har slitt med smerter over lengre tid.

Mange av disse kvinnene har mye frykt, dårlig selvfølelse og føler seg svært alene med problemer og tanker.

Dette kan igjen påvirke lysten på sex, og redusert lyst kan igjen gi forverring av plagene – dermed havner man i en ond spiral.

Det er viktig å tenke på ulike mekaniser som kan forverre disse plagene. Men hvordan snakker man om dette?

Her er noen tips til hvordan man kan nærme seg pasienten, og hva mange kvinner ofte beskriver som problemer. Det er alltid godt for pasienten å bli sett og få vite at man ikke er alene om dette.

Fast partner?

Ja: Hvordan påvirker disse plagene deg/ditt forhold til partner.           

Ofte beskrevet: følelsen av å være vanskelig, nedsatt selvfølelse, mindre sexlyst, vegrer seg for intimitet i frykt for at det kan oppfattes som et signal om samleie, dårlig samvittighet over ikke å strekke til, frykt for at partner skal gå ut av forholdet, frykt for ikke å kunne få barn. Sex blir et sårt tema og etterhvert unngår man å snakke om det. Mange forteller at de føler partner forstår, men at det blir et ubevisst press fra partner og seg selv allikevel. Noen kan også tenke at problemet er et relasjonelt problem som de er årsaken og har ansvaret for å fikse problemet.

Nei: Føler du at disse plagene hindrer deg i å få ny partner?   

Ofte beskrevet: Følelsen av å være annerledes/unormal, ikke klare det som forventes av en, mindre attraktiv, tørr ikke innby til intimitet, frykt for ikke å få en partner, frykt for ikke å kunne få barn.

Er samleie noe du har lyst til?

Kan du fullt og helt fokusere på nytelsen og at du skal ha det deilig før og under samleie?

Har du forsøkt å ha samleie?

Gruer du deg til samleie?

Har du lyst og merker at du blir våt og opphisset eller føler du at du er tørr under samleie?

Føler du at du har kommet i en negativ spiral med lite lyst på grunn av smerter?    

Ofte beskrevet: Samleie er noe man gjør av plikt og ikke nytelse. Man havner i et dilemma hvor man ønsker å tilfredsstille partner, men samtidig er dette veldig smertefullt. Man er villig til å presse seg selv langt for å oppfylle forventningene man har til seg selv og man sier ikke i fra før smertene er uutholdelige. Det er mange som er redd de alltid vil ha smerter, og at dette aldri skal gå over. Dette kan medføre til nedstemthet som igjen kan gi nedsatt lyst. Nedsatt lyst gir tørrhet og mer friksjon, mange får mye rifter og ubehag etter samleie hvis de har mindre lyst. Smerte fører lett til spenninger og man får en negativ spiral.                                                     

Følelsen av at underlivet er problemområdet mer enn et positiv området?

Ofte beskrevet: Mange som har slitt med ubehag og smerter i underlivet har en negativ opplevelse av eget underliv, og ønsker ikke å forholde seg til denne delen av kroppen. De ønsker ikke å ta på seg selv, og føler at de har mistet kjønnsorganet sitt. Man kaller ofte dette for liten kobling med underlivet, og vil ofte være med på å opprettholde nedsatt sexuallyst. Andre har hatt et anstrengt forhold til underliv og onani hele livet. Lite onani og lite erfaring med egen nytelsen gjør at man også ikke er bevisst hva man synes er deilig. Mye av fokuset kan da rette seg mot hva partner synes er deilig og er jeg deilig nok for han.                                                           

Følelsen av å være alene og mislykket i forhold til andre kvinner på samme alder?   

Ofte beskrevet: Mange kvinner med langvarige plager i underlivet har en følelse av at de er svært alene om dette. Mange føler seg utenfor når det blir snakket om sex, og mange unge jenter føler at de går glipp av den perioden i livet hvor man skal få gode seksuelle opplevelser. Det er derfor viktig at man tar disse følelsene på alvor og forklarer at dette ikke er uvanlig.

Stress og psykisk belastende situasjoner

Ikke helt sjelden er smerter i underlivet en form for somatisering og kan komme samtidig med andre hendelser som skjer i livet.

Det er derfor viktig å stille spørsmål på en måte som ikke får pasienten til å føle at man innbiller seg smertene i underlivet, men at man får en forståelse av hvordan stress kan påvirke seksualitet og kropp på.

Man kan få muskulære stramninger, måten kroppen tolker smerter kan forandres, og den seksuelle lysten og muligheten for å bli opphisset blir redusert.

Det er også veldig viktig å gjøre pasienten bevisst sin egen seksualhistorie før smertene oppstod.

Har samleie vært noe man kunne hatt glede av, har det vært deilig, har egen nytelse stått i fokus?

Altfor mange jenter/ kvinner tenker mye på hva partner vil like: Det er viktig at han har det bra eller at han synes en selv er bra.

Dette kan føre til mindre nytelse under samleie, mindre lubrikasjon, mer stress, mer smerte og opprettholdelse eller forverring av smerten.

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon