Lichen Simplex Chronicus

Dette er en kronisk, intens kløende hudlidelse som oppstår i vulva etter langvarig kløe.

Langvarig kløe resulterer ofte i gjentatte sår og hudskader, slik at huden blir fortykket. Denne fortykkede huden (epidermal hyperplasi) får en økt følsomhet for berøring, noe som igjen resulterer i ny kløe.

sol hudsykdommer

Definisjon

 • Kroniske eksem-/dermatittforandringer i genitalregionen som gir fortykket, lichenifisert hud og kloremerker, med eller uten erytem og pigmentforandringer, kalles også nevrodermatitt.

Etiologi

 • Ofte endetilstand etter kronisk kløende tilstand som lichen sklerosus, ulike eksemtyper, soppinfeksjoner, irritanter eller psykisk lidelse
 • Vanligst hos kvinner i alderen 35-50 år

Symptomer

 • Kløe
 • Evt smerter og svie

Funn

 • Tegn til langvarig kløe med fortykket hud, pigmentforandringer, fissurer, erosjoner (sår) i vulva og evt perianalt
 • Forandringene sitter vanligvis i huden på labia majora, ikke i slimhinnen

Differensialdiagnoser

 • Kontakteksem, atopisk eksem
 • Lichen sklerosus
 • Kronisk candida vulvovaginitt
 • Psoriasis

Komplikasjoner

 • Erosjoner
 • Fissurer

 

 • Superinfeksjoner
 • Kontaktallergier

Diagnose

 • Biopsi hvis uklar diagnose

Behandling

 • Ved mistanke om kontaktallergi: epikutantest (henvis til hudlege)
 • Redusere kløe: unngå irritanter og bruk av vann, alltid olje til vask
 • Dermovat® salve (klobetasolpropionat) ultrapotente steroider gr 4 – bruk som ved lichen sclerosus
 • Betnovat® salve (betametason) potente steroider gr 3 – i samme dosering.  Alternativ hvis Dermovat® gir bivirkninger
 • Protopic® salve 0,1 eller 0,03% (tacrolimus) eller Elidel® krem (pimecrolimus) x 2 pr dag hvis pasienten er i god bedring. Ikke bruk dette ved svært aktiv sykdom, da det gir mye svie

 

 • Prednisolon® tabletter – hvis Dermovat® ikke har tilfredsstillende effekt eller ved uttalt sykdom. Nedtrapping over 2-6 uker. Oppstart: 30 mg pr dag
 • Neurontin® (gabapentin), Lyrica® (pregabalin) eller antidepressiva og kan forsøkes ved behandlingsresistens
 • Lysbehandling med UV-lys eller grensestråler (hudlege)
 • Behandling av superinfeksjoner (ofte candida, evt bakterielle)

Kontroll

 • Ved behov, gjerne 3 mndr etter oppstartet behandling

Informasjon til pasienten

 • Unngå å vaske med vann, det tørker ut huden, bruk alltid olje
 • VIKTIG: Dermovat gir svært sjelden bivirkninger ved riktig bruk

 

 • Inspiser underlivet jevnlig med speil
 • Ta kontakt med lege dersom det oppstår sår eller nye forandringer som ikke responderer på steroidbehandling

For fastlege

 • Ta evt biopsi
 • Henvis til spesialist i dermatologi eller gynekologi
 • Pasientene krever ofte tett og lang oppfølging og det kan være riktig å alternere mellom spesialist og fastlege
 • Vær obs på utvikling av kontaktallergier, da dette er hyppig ved langvarig bruk av lokalpreparater på slimhinnen

 

Les også om biopsitakning i vulva

Lichen simplex chronicus sykdomseksempel
Lichen simplex chronicus. Kilde: ISSVD, An algorithm.

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon