Gratis vulvakurs for helsepersonell

Pasienter med kroniske vulvatilstander har ikke et godt nok behandlingstilbud i Norge. Det er lite undervisning om vulva på studiet for leger, fysioterapeuter, helsesykepleiere og jordmødre. Det på tross av at studier viser at mellom 10-15 % av de med vulva vil få kroniske smerter i vulva i løpet av livet.

 

Disse kursene var et samarbeidsprosjekt mellom Vulvaforum, MSO (Medisinernes Seksualopplysning) og Sex og samfunn. Kursene var gratis. 

Det har ikke kommet på plass en digital versjon enda.

Program for alle steder:

17.30-20.30 Vulvaforum ønsker velkommen

17.40-17.50 Vulvaantomi og undersøkelse av vulva

17.50-18.20 Hudsykommer i vulva

18.20-18.40 Omskjæring

18-40-19.00 Pause

19.00-19.20 Hva er vulvodyni

19.20-19.50 Vulvodyni og vaginisme, hva gjør fysioterapeuten

19.50-20.15 Vulvasmerter og seksuell helse

20.15-20.30 Spørsmål

 

 

Vulvakurs i Bergen

Foredragsholdere i Bergen:

 • Mette Løkeland: MD, Phd, Overlege generell gynekologisk seksjon, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus med ansvar for vulvateamet, overlge ved Abortregisteret, Folkehelseinstituttet.

 • Marit Sandberg: Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Kvinneklinikken i Bergen og PhD-stipendiat på Klinisk institutt 2 ved UiB. Tidligere ansvar for omskjæringspasienter ved Gynekologisk poliklinikk.

 • Gunhild Sellevoll Hunskår: MD, PhD. Overlege ved hudavdelinga, Haukeland universitetssjukehus. Fagansvarleg for SOI-klinikken ved avdelinga. Hudlege i vulvapoliklinikken ved KK. Førsteamanuensis ved klinisk institutt 1, UiB.

 • Nina-Margrethe Theodorsen: Fysioterapeut. Er Phd kandidat ved institutt for Global Helse og samfunnsmedisin, UiB. Avtalefysioterapeut i Bergen kommune og jobber i hovedsak med bekkenbunn, smerte og dysfunksjon. 

 • Ragnhild J. Tveit Sekse: Spesialist i sexologisk rådgivning, NACS /Professor VID vitenskapelige høyskole. Jobber halv stilling som sexologisk rådgiver i sexologisk poliklinikk ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus 
   

Vulvakurs i Tromsø

Foredragsholdere i Tromsø:

 • Kristine AmundsenSpesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, med subspesialisering i urogynekologi. PhD-student og overlege ved Kvinneklinikken UNN Tromsø Interessefelt bekkenbunnsproblematikk, vulvasykdommer og langvarige underlivssmerter. Styremedlem Norsk gynekologisk forening og rådgiver i nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (NKIB).

 • Åse Torunn Revholt Pettersen: Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer; overlege ved Kvinneklinikken UNN Tromsø. Jobber mest ved føde/barselseksjonen; med fødselshjelp. Interessert i innvandrerhelse, og har jobbet med kvinnelig omskjæring siden 2005; både med gravide og ikke-gravide kvinner.

 • Gunn-Marit LynghaugSpesialist i hud/venerologi, ansatt som overlege ved hudseksjon UNN Tromsø. Hudlege på Vulvapoliklinikken ved UNN.

 • Anne Tine VoldSpesialist i psykomotorisk fysioterapi med fordypning i kvinnehelsefysioterapi. Jobber ved seksjon fysioterapi, og er i tillegg tilknyttet nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved UNN.

 • Hilde Tollefsen: Sykepleier, uroterapeut, sexologisk rådgiver utdannet via DACS. Jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB) og er tilknyttet Bekkensenteret ved Universitetssykehuset Tromsø.
   

Vulvakurs i Oslo

Foredragsholdere i Oslo:

 • Ida Waagsbø Bjørntvedt Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Jobber som overlege ved vulvaklinikken ved Oslo universitetssykehus. Leder av vulvaforum siden 1. desember 2022. 

 • Anne Lise Helgesen: Hudlege. Jobbet ved Rikshospitalet og Oslo Universitetssykehus, siden 1990 og jobbet som post doc stipendiat tilknyttet Nasjonalt senter for Kvinnehelseforskning. Tok doktorgrad i 2016 på Fotodynamisk behandling av genital erosiv lichen planus. Jobbet på Vulvapoliklinikken som hudlege. Har deltids hudlegepraksis med driftstilskudd på Majorstua. Har vært leder av Vulvaforum siden etableringen i 2003, og frem til 2022, fortsatt styremedlem i vulvaforum. 
   
 • Jenny ToftnerKvinnehelsefysioterapeut ved Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS siden 2008. Sexologisk rådgiver (NACS-godkjent). Utdannet par- og familieterapeut ved VID Oslo i 2023, i masterutdanning par- og familieterapi VID. Styremedlem i vulvaforum.
 •  Trine Aarvold: Lege ved Sex og samfunn, medforfatter av emetodeboka. Styremedlem i vulvaforum.

Vulvakurs i Trondheim

Foredragsholdere i Trondheim: 

 • Risa Lonnee-Hoffmann, MD, PhD. Overlege generell gynekologisk seksjon, KK St Olav, leder vulvateamet St Olav. Førsteamanuensis Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU.
 • Helle Hanssen, Hudlege, jobber ved St Olavs Hospital siden 2003 og har vært med i tverrfaglig vulvateam siden oppstart 2009.
 • Silje E. Denstad, overlege generell gynekologisk seksjon, KK, St.Olavs hospital og stipendiat på Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU. Vært med i tverrfaglig vulvateam siden 2018.
 • Clara Karoliussen, Fysioterapeut og spesialist på kvinnehelse. Tidligere jobbet ved Vulvateamet, jobber nå ved Trondheim fysikalske institutt med blant annet vulvasmerter.
 • Hege Blom Sørgjerd, Spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Jobber som sexologisk rådgiver ved Kvinneklinikken St. Olavs hospital. 
 
 

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon