Vulvaklinikker

Norge har 5 offentlige vulvaklinikker, en i Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen og én i Stavanger.

Vulva logoikon

De ulike vulvaklinikkene skal være et tilbud til kvinner med ulike vulvaplager. De ligger oftest under gynekologisk avdeling på sykehusene. Henvisning er nødvendig, og de fleste krever at  henvisning kommer fra en spesialist i hud eller gynekologi.

Alle poliklinikkene fungerer som tverrfaglige team: Det betyr at både hudlege og gynekolog kan være tilstede sammen med en sykepleier – enten samtidig under konsultasjonen, eller i tett samarbeid på ulike rom. 

Vulvapoliklinikken i Tromsø

Vulvapoliklinikken ved kvinneklinikken på Universitetssykehuset i Nord-Norge tar imot henvisning fra spesialister i gynekologi eller hudsykdommer i regionen.

Vulvapoliklinikken består av gynekolog, hudlege, sykepleier og fysioterapeut. I tillegg er det tett samarbeid med avtalespesialister i regionen, både hudlege og gynekologer,  med spesiell interesse og kunnskap innen vulvasykdommer.

 Tilbudet er for øyeblikket i oppstartfasen, med 1/2 dag poliklinikk ca x1 pr mnd, og vi håper etterspørsel vil medføre økt tilbud for kvinnene i regionen.

Kontaktpersoner:
 Kristine Amundsen, overlege gynekolog

Henvisning sendes til:
Vulvapoliklinikken, gynekologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge

 

Vulvapoliklinikken i Oslo

Vulvapoliklinikken holder til sammen med Olafiaklinikken i Trondheimsveien 2, Bygg N, 0560 Oslo. (Schous plass) og ligger administrativt under Kvinneklinikken, Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus.

 • Lokalisering: Trondheimsveien 2, Bygg N, 0560 Oslo,
 • Henvisning fra spesialist nødvendig
 • Åpningstider: hele dager hver torsdag
 • Henvisning sendes til Vulvapoliklinikken, gynekologisk poliklinikk, Ullevål sykehus, postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
 • Epost: post.kvinnebarn@ous-hf.no
 • Tlf: 22 11 98 44 / 22 11 98 00

Klinikken tar imot kvinner fra Helse Sør-Øst med langvarige smertetilstander og kroniske hudsykdommer i vulvaregionen. Vulvapoliklinikken i Oslo har til sammen 3 hudleger og 3 gynekologer som samarbeider om pasientene sammen med flere spesialopplærte sykepleiere.

På grunn av begrenset kapasitet, har vanligvis kun pasienter med henvisning fra annen spesialist tilgang til Vulvapoliklinikken, og må som regel forvente å ta videre oppfølginger hos egen lege.

Målet med konsultasjonen på Vulvapoliklinikken er å diagnostisere pasientens tilstand, og lage et detaljert videre behandlingsopplegg tilpasset den enkelte pasient. Ventetiden varierer – og kan dessverre være opp mot 6 måneder.

Tilbud utover vanlig konsultasjon:

 • Laserbehandling
 • Fotodynamisk behandling (lichen planus)
 • Hospitering for helsepersonell

 

Vulvaklinikken i Trondheim

Vulvateamet på St Olavs Hospital i Trondheim består av gynekologer, hudleger, sexologer og fysioterapeuter. Vulvateamet møtes kvartalsvis for tverrfaglig møter. Vi tar imot pasienter fra eget helseforetak med henvisning fra spesialist.

Utredningen gjøres av gynekolog og hudlege i samme konsultasjon. To halve dager hver måned settes av til denne poliklinikken. Avhengig av problemstilling og diagnose tilbys pasienten videre oppfølging hos lege, sexolog og/eller fysioterapeut på St.Olavs hospital.

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglig utredning og oppfølging
 • Lærings- og mestringskurs Vulvodyni. Lærings- og mestringskurs – St. Olavs hospital
 • Individuell fysioterapi
 • Ukentlig fysioterapiledet treningsgruppe
 • Sexologisk veiledning
 • Annen behandling på indikasjon
 • Henvisning til Smertepoliklinikken på St.Olavs hospital ved behov

Kontaktperson er Risa Lonnee-Hoffmann, Overlege gynekolog

 • Henvisning sendes til St Olavs Hospital HF, Vulvateamet, Kvinneklinikken, Kvinneklinikkens ledelse,  3250 Sluppen, 7006 Trondheim
 • Epost: post.kvinne@stolav.no
 • Tlf: 72 57 30 00
Vulvaklinikken i Bergen
 
Vulvateamet på Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus har gyneklog, hudlege og sexolog.
Vi samarbeider med ei rekke fysioterapeutar i fylket.
Vi tar imot pasientar for vurdering etter henvisning frå gynekolog eller hudlege.
 

Vi tilbyr:

Utredninga skjer av gynekolog og hudlege i same konsultasjon ein heil torsdag i månaden.

Avhengig av problemstillinga og diagnose er det vidare oppfølging av hudlege, gynekolog, sexolog eller fysioterapeut.
 
 
Kontaktperson er Mette Løkeland-Stai, Overlege gynekologi
Henvising kan sendast til: 
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Kvinneklinikken
Postboks 1400
5021 Bergen
Vulvaklinikken i Stavanger
Det er etablert et vulvateam på gynekologisk poliklinikk ved Stavanger Universitetssykehus. Teamet består av gynekolog Marie Abel og sexolog/spl Trude Langhelle. 
 
Vi tilbyr:
Vulvateamet har egne dager ca 1 per mnd. Det er hovedsakelig gynekolog og sexologisk rådgivning. I tillegg er det etablert et samarbeid med hudlege og fysioterapeuter.
 
Dette er eksempler på problemstillinger for vulvateamet:
Smerter i skjedeinngangen ved samleie: vestibulodyni, vaginisme
Smerter i underlivet uavhengig av samleie (uprovosert vulvodyni kan være brennende, stikkende, sviende, kløende osv)
Klitorissmerter
Persistent genital arousal syndrome
Pudendalnevralgi
 
Dersom indisert, setter vi pudendalblokkader med lokalbedøvelse +/- steroid og botulinuminjeksjoner i bekkenbunn.
 
Henvisning:
Vi tar imot pasienter henvist av fastleger og/eller legespesialister.
 
Pas med synlige hudforandringer/utslett i vulva kan henvises direkte til hudavdelingen.  (Obs ved mistanke om VIN bør pas utredes på gynpol).
 
 
 
 

Historie

August 2003 ble Norges første tverrfaglige Vulvapoliklinikk åpnet på Oslo Universitetssykehus, som et samarbeidsprosjekt mellom spesialitetene gynekologi og hudsykdommer. Vulvapoliklinikken var først lokalisert på Kvinneklinikken ved Rikshospitalet, deretter i mange år på gynekologisk poliklinikk, Ullevål Sykehus.

På St Olavs Hospital i Trondheim finnes et Vulvateam som tar imot henviste pasienter med ulike smertetilstander (vulvodynier).  De siste årene har det blitt etablert flere tverrfaglige vulvaklinikker i Norge. Noen har fysioterapeuter og sexologisk rådgivning i tillegg til hudlege og gynekolog. 

Pasientgrupper

Ca 50% av kvinnene som kommer til en Vulvaklinikk har smertetilstander i vulva, såkalt vulvodyni eller vestibulitt, mens ca 30% har rene hudsykdommer.

Behovet for en spesialpoliklinikk har vært stort, da henviste pasienter, tross mange legebesøk, ofte ikke har fått riktig diagnose og heller ikke adekvat oppfølging og behandling.

Ulike kroniske inflammatoriske vulvasykdommer og smertetilstander har inntil nylig vært et skjult helseproblem hos kvinner. Symptomene kan gi betydelig nedsatt livskvalitet med seksuelle utfordringer og samlivsproblemer, og mange opplever mye skam knyttet til plagene. Dette gjør at mange ikke snakker om sykdommen, og derfor opplever å være helt alene i denne situasjonen.

Forskning

Ved Vulvapoliklinikken i Oslo har vi også gjennomført forskning på ulike hudsykdommer i vulva kontinuerlig siden 2008. For øyeblikket har vi 2 ulike forskningsprosjekter gående tilknyttet Vulvapoliklinikken.

I Trondheim er det også forskning på vulvodyni.
Vi mottar gjerne pasienter til våre prosjekter innenfor vulvodyni og genital erosiv lichen planus.

Mer informasjon om dette ligger under Forskning.

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon