Relevante nettsider

Felles nettsider vulva

På nettet kan man finne mye informasjon om vulvasykdommer, men dessverre er mye av informasjonen useriøs. Vi har her samlet en del gode informasjonssider som har saklig informasjon.Det finnes svært få seriøse norske informasjonssider for kvinner med vulvalidelser. Vi har derfor tatt med noen gode utenlandske nettsider hvor man kan få mer omfattende informasjon og evt melde seg inn i støttegrupper/pasientforeninger.

Institutt for fysioterapi ved OsloMet – storbyuniversitetet  – gjennomfører nå i samarbeid med vulvapoliklinikken i Oslo Universitetssykehus en studie på behandling av provosert lokalisert vestibulodyni (PVD), med oppstart i våren 2019.

Somatokognitiv fysioterapi er en godt etablert behandlingstilnærming for PVD, men har aldri vært undersøkt i høykvalitets forskningsstudier. Vi trenger mer kunnskap om effekten av somatokognitiv fysioterapi, hvordan dens virkningsmekanismer er og hvordan den kan ytterliggere forbedres.

Aktuelle norske nettsider for mer informasjon om lidelser i vulva:

Aktuelle utenlandske nettsider for mer informasjon om lidelser i vulva:

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon