AP GELP-studien

Vulvapoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus gjennomfører en studie som tester ut et nytt medikament for kvinner med genital erosiv lichen planus (GELP). Det benyttes en ny type tabletter (Apremilast- Otezla®) som har en uttalt systemisk inflammasjons-dempende effekt.

Apremilast er allerede registrert for psoriasis artritt og psoriasis. Studien er designet som en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

Studien har fått navnet AP GELP studien.

Vi sammenlikner effekten av apremilast med placebo hos opptil 42 kvinner med moderat til alvorlig genital erosiv lichen planus. Behandlingen varer i 6 måneder, med 4 kontroller pr pasient.

I AP-GELP -studien undersøker vi om immundempende tabletter (apremilast/ Otezlaâ) kan være en effektiv behandling for kvinner med lichen planus i underlivet. Vi vil også undersøke hvordan lichen planus påvirker dagliglivet, psykisk helse og seksualitet, og se på endringer i hud og slimhinne ved lichen planus.

Mer informasjon finner du hos Oslo universitetssykehus

Viktigste inklusjonskriterier

  • Smertefull genital erosiv lichen planus i vulva og/eller i vagina
  • Erytem (rødhet) i vulva og/eller i vagina

Viktigste eksklusjonskriterier:

  • Depresjon
  • Bruk av annen systemisk immundempende behandling
  • Alvorlig infeksjon

Studien utgår fra Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og vulvapoliklinikken i Oslo Universitetssykehus og konsultasjoner foregår på Ullevål sykehus. Første deltager ble inkludert i september 2019 og studien avsluttes nov 22.

Har du spørsmål til studien?

Ta kontakt med

Kristin H. Skullerud
Stipendiat/ hudlege
E: skullerud@ous-hf.no
T: 977 28 445

Anne Lise Helgesen
Prosjektleder/ overlege ved vulvapoliklinikken
E: ahelgese@ous-hf.no

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon