Forskning på vulvalidelser i Norge

Tradisjonelt sett har det opp gjennom tidene vært svært lite forskning på vulvalidelser i Norge, men dette har også vært nedprioritert i resten av verden.
 

Da Vulvapoliklinikken på Oslo Universitetssykehus ble åpnet i 2003, ble det langsomt satt fokus på en rekke kroniske underlivsplager hos kvinner. Opprettelsen av Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning (tidligere Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse) i 2006 åpnet muligheten for å forske på vulvalidelser.

Tidligere studier:

Det har vært gjennomført flere studier de siste årene, utgått fra Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning  i samarbeid med Vulvapoliklinikken og hudavdelingen på Rikshospitalet.

  1. Helgesen AL, Gjersvik P, Jebsen P, Kirschner R, Tanbo T. Vaginal involvement in genital erosive lichen planus. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010 Jul; 89(7):966-70.
  1. Helgesen AL, Gjersvik P, Peng Q, Vasovic V, Pripp AH, Jebsen P, Tanbo T, Warloe T. Biodistribution of protoporphyrin IX in female genital erosive lichen planus after topical application of hexaminolevulinate. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2014 Jun; 11(2):113-7.
  1. Helgesen ALO, Warloe T, Pripp AH, Kirschner R, Peng Q, Tanbo T, Gjersvik P. Vulvovaginal photodynamic therapy versus topical corticosteroids in genital erosive lichen planus: a randomized controlled trial. Br J Dermatol. 2015 173:1156-62.
 

Alle disse 3 studiene omhandler kvinner med diagnosen genital erosiv lichen planus – en forsømt og svært plaget pasientgruppe som har svært få gode behandlingsalternativ.

I den første studien fant vi ut at en overraskende stor andel av pasientene også hadde sykdommen i vagina, – ikke bare i vulva.

I den andre studien beregnet vi mengden av hexaminolevulinsyre (behandlingen) som skulle til for å kunne tas opp i vevet i vulva og vagina. Dette var en nødvendig forstudie til studie 3, selve behandlingsstudien.

I den tredje studien sammenliknet vi behandling av 40 kvinner med enten fotodynamisk terapi eller lokale steroider. Fotodynamisk terapi var en helt ny behandling, som aldri var benyttet på denne pasientgruppen tidligere. Behandlingen var så vellykket at den nå er tilgjengelig på gynekologisk avdeling Ullevål sykehus. For øyeblikket kan kun forandringer i vulva behandles med fotodynamisk terapi. Metyl aminolevulinsyre (Metvix*) benyttes, og pasienten er dagpasient.

Pågående studier:

Det er nå flere pågående studier i Norge på vulvalidelser. To studier undersøker ulike behandlingsmetoder av vulvodyni, mens en studie ser på relasjonen i parforholdet hos vulvodynipasienter.

I tillegg pågår ved OUS en behandlingsstudie på pasienter med erosiv lichen planus med Apremilast tabletter.

Trondheim: Vulvateamet på St.Olavs Hospital i Trondheim gjennomfører en studie på vulvodynipasienter, støttet av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon