ProLoVe-studien

Effekten av somatokognitiv fysioterapi som behandlingsmetode for provosert lokalisert vestibulodyni (ProLoVe studien).

Institutt for fysioterapi ved OsloMet – storbyuniversitetet gjennomfører i samarbeid med vulvapoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus en randomisert klinisk studie hvor effekten av somatokognitiv terapi blir sammenlignet med tradisjonell behandling av provosert vestibulodyni (PVD). Tradisjonell behandling omfatter i denne sammenheng rådene som pasienten følger opp etter anbefaling fra legespesialisten. Totalt vil 130 deltakere bli inkludert i studien. Studien startet i februar 2021 og vil pågå ut 2025.

Somatokognitiv fysioterapi er en godt etablert behandling for PVD, men har aldri vært undersøkt i høykvalitets forskningsstudier. Vi trenger mer kunnskap om effekten av somatokognitiv fysioterapi, hvordan dens virkningsmekanismer er og hvordan den kan ytterliggere forbedres.

Inklusjonskriterier:

  • Kvinner mellom 18 og 35 år med diagnosen provosert vestibulodyni
  • Må være villig for å reise til Oslo for å motta behandling
  • Må kunne forstå norsk godt nok til å kunne svare på spørreskjema

 

Eksklusjonskriteriene:

  • Aktiv infeksjon i vulvaområdet
  • Dermatologiske lesjoner
  • Alvorlig, diagnostisk bekreftet psykiatrisk lidelse som krever behandling av en spesialist i psykiatri eller klinisk psykologi


Aktuelle pasienter kan ta direkte kontakt på epost med studiens prosjektleder:

Slawomir Wojniusz epost: slawomir@oslomet.no

Eller stipendiat i prosjektet:

Kristine Grimen Danielsen: kgrdan@oslomet.no

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon