Har du lyst til å delta i forsknings-prosjekter?

Det gjennomføres nå flere studier på vulvasykdommer i Norge; både vulvodyni og lichen planus. To studier undersøker ulike behandlingsmetoder av vulvodyni (Oslo Met/Oslo universitetssykehus og St Olavs Hospital i Trondheim), i tillegg kan man delta i en behandlingsstudie på pasienter med erosiv lichen planus med Apremilast tabletter (Oslo Universitetssykehus).

Alle studiene er igang, og pasienter blir inkludert fortløpende.

Ta kontakt med legen din hvis du ønsker å delta. Du vil trenge en henvisning til en av Vulvaklinikkene for å bli vurdert for å være med.

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon