Sykehus som tilbyr åpning

Sykehusene som tilbyr åpnende kirurgi ved kvinnelig omskjæring har ulik praksis på hvordan du tar kontakt. Under ser du informasjon fra de sykehusene vi har fått svar fra.

Stetoskop ikon

Sykehusene som tilbyr åpnende kirurgi ved kvinnelig omskjæring, har ulike tilbud. 

Under har vi laget en oversikt for hvilke tilbud som finnes på de fleste sykehus som har et tilbud for kirurgi.

Noen sykehus trenger henvisning fra lege, andre kan du ringe direkte. 

Husk å gi beskjed om du ikke ønsker å få brev hjem.

Trenger du tolk må du gi beskjed om dette.

Noen steder er det gratis, andre steder må du betale en egenandel.

Kvinneklinikken Sørlandet sykehus, Kristiansand

Henvisning
Ikke nødvendig, kvinnen eller legen din kan kontakte sykehuset direkte.

Tlf:
380 73 276 (gynekologisk poliklinikk).


Tilbud

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Kirurgisk åpning

Første konsultasjon: Samtale og eventuelt åpning hvis kvinnen ønsker, kan få time senere om det er ønskelig.

Du får informasjon om hva som skal skje og hva slags bedøvelse som kan være riktig for deg. Lokalbedøvelse er det mest vanlige, men det er mulig med annen bedøvelse og narkose.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Sexologisk rådgivning
Ja, du kan få tilbud om å snakke med en person om seksualitet.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Oppfølging
Tilbud om oppfølging, men kun hvis det er ønsket.

Kvinneklinikken Drammen sykehus

Henvisning
Ikke nødvendig med henvisning. Du eller legen din kan kontakte sykehuset direkte.

Tlf:
328 03 256 (gynekologisk poliklinikk).


Tilbud

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Kirurgisk åpning

Første konsultasjon: Samtale og vanligvis åpning på samme konsultasjon hvis du ønsker. Mulighet for time senere for åpning om ønskelig.

Du får informasjon om hva som skal skje og hva slags bedøvelse som kan være riktig for deg. Lokalbedøvelse er det mest vanlige, men det er mulig med annen bedøvelse og narkose i spesielle tilfeller.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Sexologisk rådgivning
Ja, du kan få samtale med en sexologisk rådgiver om seksualitet.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Sosionom
Ja, du kan få samtale med en sosionom om du trenger hjelp til livssituasjonen din knyttet til plagene dine.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Oppfølging
Ikke vanlig.

Kvinneklinikken, Gynekologisk avdeling, St.Olavs Hospital

Henvisning
Henvisning fra fastlege eller annen lege ønskelig.

Om det er vanskelig å få til, så kan du ta kontakt direkte med Overgrepsenheten på tlf: 725 71 212

Tilbud

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Kirurgisk åpning
Første konsultasjon: Samtale og undersøkelse.

Du får informasjon om hva som skal skje og hva slags bedøvelse som kan være riktig for deg. Lokalbedøvelse er det mest vanlige, men det er mulig med annen bedøvelse og narkose.

Åpning skjer på neste time.

Tar også imot barn/ungdom.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Sexologisk rådgivning
Ja, du kan få samtale med en sexologisk rådgiver om seksualitet.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Sosionom
Ja, du kan få samtale med en sosionom om du trenger hjelp til livssituasjonen.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Fysioterapeut
Sykehuset har fysioterapeut med spesialisering innen kvinnehelse.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Oppfølging
Følges opp av fastlege, helsesykepleier eller jordmor.

Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Henvisning
Henvisning ikke nødvendig, du kan ta direkte kontakt med sykehuset.

Tlf: 55 97 42 00 (gynekologisk avdeling).

Tilbud

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Kirurgisk åpning
Første konsultasjon: Samtale og vanligvis åpning på samme konsultasjon.

Du får informasjon om hva som skal skje og hva slags bedøvelse som kan være riktig for deg. Lokalbedøvelse er det mest vanlige, men det er mulig med annen bedøvelse og narkose.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Sexologisk rådgivning
Ja, du kan få samtale med en sexologisk rådgiver om seksualitet.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Fysioterapeut
Sykehuset har fysioterapeut med spesialisering innen kvinnehelse.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Sosionom
Ja, du kan få samtale med en sosionom om du trenger hjelp til livssituasjonen.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Nettsiden til sykehuset

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Oppfølging
Følges opp av fastlege eller jordmor.

Kvinneklinikken, Ullevål Universitetssykehus

Henvisning
Henvisning ikke nødvendig, du kan ta direkte kontakt med sykehuset.

Tlf: 22 11 98 44 (gynekologisk avdeling).

Tilbud

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Kirurgisk åpning
Første konsultasjon: Samtale og undersøkelse. Ofte åpning på samme konsultasjon hvis pasienten ønsker det.

Du får informasjon om hva som skal skje og hva slags bedøvelse som kan være riktig for deg. Lokalbedøvelse er det mest vanlige, men det er mulig med annen bedøvelse og narkose. Da kan det være åpning blir en annen dag.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Nettsiden til sykehuset

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Oppfølging
Følges opp av fastlege eller jordmor.

Sykehuset Østfold, Kalnes

Henvisning
Henvisning ikke nødvendig, du kan ta direkte kontakt med sykehuset.

Tlf: 69 86 45 20(gynekologisk avdeling).

Tilbud

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Kirurgisk åpning
Første konsultasjon: Lege og sykepleier. Samtale og undersøkelse. Evntuelt åpning i lokalbedøvelse hvis hun er henvist direkte for dette. 

Du får informasjon om hva som skal skje og hva slags bedøvelse som kan være riktig for deg. Lokalbedøvelse er det mest vanlige, men det er mulig med annen bedøvelse og narkose.

– – – – – – –

Fysioterapeut
Sykehuset kan henvise til fysioterapeut med spesialisering innen kvinnehelse.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Sosionom
Ja, du kan få samtale med en sosionom om du trenger hjelp til livssituasjonen.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Nettsiden til sykehuset

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Oppfølging
Følges opp av fastlege eller gynekolog etter behov.

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon