Nasjonalt senter for kvinnehelse forskning

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ble opprettet i 2006 og jobber med kunnskapsformidling, kompetansebygging og forskning om kvinners helse i et livsløpsperspektiv.

Målet er å være en nasjonal aktør som fremmer kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Vulva.no har under hele opprettelsen av nettsiden blitt støttet økonomisk av Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Senteret er tilknyttet Gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon