Vreden med skjeden

Les artikkelen om Astrid Elise Runshaugs personlige historie om å lide av vaginisme som 13 åring.

Mangel på kunnskap om smertetilstander i underlivet i det medisinske miljøet, gjør at diagnosene er vanskelige å stille, dette kan føre til mye lidelse hos de som blir rammet og gjør at mange føler at de ikke blir tatt på alvor i møte med helsevesenet.

Les Astrid Elise Runshaug personlige historie om veien til bedring her.

Artikkelen er publisert i Bergens Tidene.