Sørlandet

Sørlandet Sykehus har opprettet vulvapoliklinikk!

Det er en glede å meddele at Sørlandet Sykehus Kristiansand har opprettet et tilbud til pasienter i Agder! Her kan fastleger, gynekologer og dermatologer fra hele Agder henvise pasienter med vulvalidelser. Vulvapoliklinikken består av gynekologer, to faste sykepleiere, sexolog og psykomotorisk fysioterapeut. I tillegg samarbeider de tett med avtalespesialister innen gynekologi og dermatologi i regionen.

Det ble i mars i fjor kjent at tilbudet på Vulvapoliklinikken i Oslo skulle innskrenkes til å kun ta imot pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette til tross for stor pågång, behov og nytte av tilbudet. Faktisk var de lange ventetidene noe av begrunnelsen for reduksjonen i tilbudet. I stedet for å øke tilbudet ble tilgangen redusert. Mange pasienter gikk fra lange køer til ingen kø å stå i en gang. Les debattinnlegget av Tonje Denstad With og Anne Lise Helgesen om viktigheten av et slikt tilbud her.

Takket være ildsjeler og dyktig helsepersonell har pasientene i Agder nå et tilbud. Det finnes i tillegg Vulvaklinikk i Trondheim og Oslo.

Vi oppfordrer flere regioner til å opprette Vulvapoliklinikk! Det er mange pasienter utenfor Oslo, Trondheim og Agder som sårt trenger dette tilbudet. Det er ikke bevilget øremerkede midler til dette viktige formålet, så hvert helseforetak må selv organisere sitt fagmiljø for å kunne tilby Vulvapoliklinikk.

Kontaktpersoner ved Vulvapoliklinikken:

Ane Cecilie Munk, PhD, overlege gynekologi

Ida Waagsbø Bjørnetvedt, gynekolog

Henvisning sendes til:

Sørlandet sykehus Kristiansand HF, Vulvapoliklinikken
Postboks 416, Lundsiden
4604 Kristiansand

Del innlegg

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon