Somatokognitiv terapi i behandling av kvinner med provosert vestibulodyni - Mette Bøymo Kaarbø har fullført sin PhD!

Den 10. mars 2023 forsvarte Mette Bøymo Kaarbø sin PhD-avhandling Somatokognitiv terapi i behandling av kvinner med provosert vestibulodyni – en multimodal fysioterapibehandling, i helsevitenskap ved storbyuniversitetet OsloMet.

Provosert vestibulodyni (PVD) er en utbredt langvarig smertetilstand som negativt påvirker kvinners seksualliv, forholdet til deres partnere og deres psykiske helse. Hovedmålet med avhandlingen var å vurdere gjennomførbarhet og aksepterbarhet av somatokognitiv fysioterapi for kvinner med PVD som forberedelse til en randomisert klinisk studie. Funnene fra de fire publiserte artiklene i avhandlingen antyder at det er mulig å gjennomføre en fullskala randomisert klinisk studie for å evaluere effekten av denne behandlingen, samt at behandlingen er lovende for unge kvinner med PVD. Funnene tyder videre på at somatokognitiv fysioterapi kan støtte flere meningsfulle prosesser i retning av bedre seksuell helse.

Avhandlingen ledet til en pågående randomisert klinisk studie, ProLoVe studien, som startet januar 2021, hvor effekten av somatokognitiv terapi blir sammenlignet med tradisjonell behandling av provosert vestibulodyni. Tradisjonell behandling omfatter i denne sammenheng rådene som pasienten følger opp etter anbefaling fra legespesialisten. Totalt vil 130 deltakere bli inkludert i studien. Studien startet i februar 2021 og vil pågå ut 2025. For mer informasjon om studien se; https://vulva.no/forskning/prolove-studien/

Del innlegg

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon