Gruppebilde av vulvaforums medlemmer

Snakk om det!

11. feb 2019, av Trine Aarvold 

Kvinner med vulvalidelser bør få bedre hjelp i Norge.

Kvinner med kroniske vulvalidelser er en pasientgruppe som ikke blir høyt nok prioritert her til lands. Noen kan gå i mange år uten å kunne fullføre et smertefritt samleie. De oppsøker ofte ikke hjelp, dels på grunn av tabu og skam, dels på grunn av mangel på steder de kan få hjelp. Dette ønsker Vulvaforum og vulva.no å gjøre noe med!

Hva slags tilbud finnes i dag?

Vulvalidelser er en samlebetegnelse på sykdommer og plager som kan oppstå i vulva, og forskning viser at svært mange sliter med disse lidelsene. Så mange som 15-20% av alle kvinner i Norge må forvente å få kroniske vulvasmerter i løpet av livet. Nettopp derfor har vi opprettet Vulvaforum, en forening for helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen i Norge. Våre erfaringer viser at kvinner med vulvalidelser ofte oppsøker mange ulike spesialister uten å få hjelp, og mange får uklar eller dårlig informasjon både fra helsepersonell og ved å søke på nettet. Vi vet at jo tidligere kvinner med vulvalidelser får hjelp, jo større sannsynlighet er det for at de blir kvitt plagene.

I Norge finnes det kun to steder som har spesialisert seg på vulvalidelser: Vulvapoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus og Vulvateamet ved St. Olavs hospital i Trondheim. Dessverre har disse stedene få ressurser og begrenset kapasitet, og ikke mulighet til å ta unna de lange ventelistene. Pasientene må først få henvisning fra spesialist, som i mange tilfeller også har lang ventetid. Et mangelfullt tilbud går utover pasienten, som ofte får en dårligere prognose jo senere behandlingen kommer i gang.

Hva slags tilbud ønsker vi?

Vi ønsker oss en satsing på vulvalidelser i Norge, på samme måte som våre naboland Sverige og Danmark har fått til. Der finnes det vulvaklinikker i store deler av landet, og disse har oftest tverrfaglig kompetanse, med leger, fysioterapeuter og sexologer under samme tak. I tillegg finnes gode ressursnettsider både for pasienter og helsepersonell. I Sverige samarbeider vulvaklinikkene tett med helsestasjoner for ungdom, noe som fører til at unge jenter raskt får veiledning og hjelp.

Vi håper Vulva.no og Vulvaforum kan bidra til starten på et bedre tilbud til våre pasienter, samt et bedre fagmiljø for helsepersonell som jobber med pasientgruppen. Vi ønsker at Vulva.no skal kaste lys over hvor lite hjelp kvinner med vulvalidelser får, og vi vil være en pådriver for at flere vulvaklinikker skal etableres, og at kapasitet og tverrfaglighet økes på de klinikkene vi har i dag.

Snakk om det!

Norge bør satse mer på både unge og eldre kvinners seksuelle helse og vulvalidelser, og vi oppfordrer, akkurat som regjeringens strategi for seksuell helse:

Snakk om det!

Vi må snakke om vulvalidelser og vi må fjerne tabu og skam. Vi må sørge for at pasientene får god informasjon og vi må gi dem et bedre tilbud enn de har i dag. Det bør være like god hjelp å få i Norge som i våre naboland Sverige og Danmark.

Del innlegg

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon