Vilva logoikon

Referat fra Vulvaforums fagmøte 25.04.2019

Her ligger referat fra årsmøtet/fagmøtet i Vulvaforum 25.april 2019 hvor 32 medlemmer deltok. Vulvaforum har for øyeblikket over 160 medlemmer.

Årsmøte innledet kvelden, se egen protokoll.

Fagmøte ca. 18:30-20:30

Møtested: Vulvapoliklinikken/Olafiaklinikken, Trondheimsveien 2, Bygg N,

Deltagere: 32 medlemmer deltok, Sex & Samfunn spanderte pizza, Olafia spanderte drikke.

AGENDA FAGMØTE

Velkommen!

Møtedeltagerne støttet direkte strømming til facebook-siden «Vulvaforum faggruppe», det gjorde det mulig for flere å følge møtet, og kan sees i ettertid.

1. Anne Lise orienterer om «Pakkeforløp for kroniske smertesykdommer»

Regjeringen presenterte dette 8.mars og kan leses under pkt.4 i regjeringens nye satsing på kvinnehelse: Innen sommeren 2019 skal det legges frem en plan for når og hvordan pakkeforløp skal innføres. Vi håper at dette også kan dekke kroniske vulvasykdommer. Helsekomiteen, Stortinget / Helsedirektoratet

2. Midler søkt/innvilget til drift av Vulva.no:

170 000 – Helsedirektoratet (avventer svar i løpet av noen uker) 45 000 – Nasjonalt kompetansetjeneste for Kvinnehelse Legeforeningens fond – avslag Det er mulig støtte kan søkes fra Ekstrastiftelsen, da må ha Vulvaforum ha eget organisasjonsnummer.

3. Info fra våre kurs/møter

Første Vulvakurs arrangert i Oslo nov 2018: Meget vellykket, stort program og det ble diskutert om det skal arrangeres over 2 dager og kanskje et annet sted enn Oslo. Ingen konklusjon på diskusjonen. «Vondt og ikke prioritert» i Oslo des 18 (Norske Kvinners sanitetsforening) – trakk over 100 deltagere, vulvalidelser fikk over 50 % av foredragstiden.

4. Facebook-siden «Vulvaforums faggruppe» er åpnet!

Sender live. Kun for medlemmer av Vulvaforum. Her kan man legge ut anonymiserte kasus og nyheter/informasjon. Be om å bli medlem dersom du ikke er det allerede. Vi håper gruppen blir stor og aktiv!

5. Vulva.no – grundig gjennomgang av nettsiden og arbeidet som ligger bak.

Vi ber om at alle sjekker info som ligger ute, bruk lenken tilbakemelding om forslag til endringer og at dere tipser fagpersoner om medlemskap i vulvaforum, samt muligheten til å bli oppført som behandler på ved å bli medlem av Vulvaforum

6. Nytt fra Vulvapoliklinikken, Oslo: endringer i legekabalen.

Gynekolog Ole Aleksander Dyrkorn går inn som vikar for Liv Rimstad Moksnes til høsten. Gynekolog Anne Lone Rolfsen har startet, og ennå en gynekolog skal rekrutteres. Ingen nye hudleger. Det er startet opp bruk av botoxinjeksjoner. Forbeholdt vaginisme. Generelt stor pågang med primærhenvisninger. 8 mnds ventetid.

7. Nytt fra Vulvapoliklinikken, Trondheim: 2-3 gynekologer, 3-4 fysioterapeuter, en sexolog.

De har åpnet to halve dager pr måned, og ventetiden er ca 4 måneder. De ønsker å styrke teamet med en psykolog og et gruppeopplegg for vulvodynipasienter.

8. 2 kasuistikker, møtedeltagerne ble delt i tilfeldige grupper.

Å sette kasuistikker på dagsorden ble godt mottatt. Medlemmer oppfordres til å sende inn problemkasuistikker for gjennomgang på neste møte til høsten.

9. Info om aktuelle møter og kurs 2019.

Alle medlemmer oppfordres til å melde inn interessante kurs/foredrag.

o IASP fjerde verdenskongress om mage og bekkensmerter i London (11.-12.mai 2019) https://www.iasp-pain.org/WCAPP/home?navItemNumber=8320

o Stockholm SFOG kurs (Vulvovaginale sjukdomar) 15.-17.mai https://ssdv.se/kalender/170

o Arctic pelvic floor meeting 27.-28. mai https://unn.no/arrangementer/arctic-pelvic-floor-meeting-apfm

o Arendalsuka, SRHR-nettverket 16.august

o ICS, 3-6 September 2019, Gøteborg https://www.ics.org/2019

o ISSVD 16.-20 sept https://eventegg.com/issvd-world-congress/

10. Neste møte i Vulvaforum er 13.11.2019 på Ullevål Universitetssykehus, smertepoliklinikken.

Del innlegg

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon