Vilva logoikon

Løfte om bedre kvinnehelse fra regjeringspartiene

Anne Lise Helgesen, 27. mai 2019

Den 8.mars i år – altså på den internasjonale Kvinnedagen –  la regjeringen frem 6 løfter for bedre kvinnehelse i Norge. Målet fra regjeringen er at pasienten skal bli «sett, hørt og forstått».  Innledningsvis beskrives at historisk sett har sykdommer som i stor grad rammer kvinner, fått mindre oppmerksomhet enn sykdommer som oftest rammer menn.

De 6 punktene deles inn i:

1. Forskning

2. Bedre reproduktiv helse

3. Bedre kreftbehandling

4. Nye pakkeforløp for bedre kvinnehelse

5. Pårørendestrategi

6. Internasjonal kvinnehelse

Punkt 4 er spesielt interessant og aktuelt for vulvapasientgruppen: «Vi skal innføre pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse etter modell av pakkeforløp for kreftpasienter. Disse lidelsene rammer i større grad kvinner enn menn, og årsakssammenhengene er ikke klarlagt. Regjeringen vil utvikle gode og helhetlige pasientforløp for dem som rammes. Inne sommeren 2019 skal det legges frem en plan for når og hvordan pakkeforløpene skal innføres.»

Vi mener at vulvapasientene hører inne i denne gruppen som bør få pakkeforløp. Det finnes få strukturerte diagnose og behandlingsmuligheter, og mange pasienter har svært sammensatte kroniske smerteproblemer.

Eksempel fra Florø

Del innlegg

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon