Hidradenitis suppurativa en plagsom hudsykdom Seks vulvaer

Hidradenitis suppurativa

Definisjon

 • Hidradenitis suppurativa (HS), (akne inversa) – kronisk, residiverende inflammatorisk hudsykdom
 • Purulente, illeluktende byller, fistler og arr i armhulene og lyskene og andre intertriginøse områder.
 • Rammer 1-4 % av befolkningen, hyppigst kvinner.
 • Debut: tidlig i 20-årene, medfører ofte betydelig redusert livskvalitet.
 • Patogenese: starter i hårfolliklene. Follikulær okklusjon og ruptur med påfølgende inflammasjon.
 • Arvelighet, risikofaktorer er røyking, overvekt og inflammatorisk tarmsykdom.

Utredning

 • Anamnese med debut, residivtendens, familiær disposisjon, annen sykdom og røyking.
 • Spør om innvirkning på livskvalitet og samliv.
 • Klinisk undersøkelse med lokalisasjon og utbredelse av sykdommen.
 • Grov stadie-inndeling av sykdommen – «Hurley’s clinical staging»:

  Stadium I:
  En eller flere byller som heler uten synlige forandringer i huden.

  Stadium II:
  Residiverende abscesser med synlige ganger og arrdannelser. Huden er ikke merkbart involvert mellom hver definerbar lesjon.

  Stadium III:
  Betent hud med aktive og inaktive residiverende og persisterende lesjoner, ganger og arr.

Behandling

 • I følge Veileder for behandling av hidradenitis suppurativa i Norge.
 • Antiseptisk vask daglig på berørte områder.
 • Klindamycin 1 % er det eneste middelet til lokalbehandling som har dokumentert effekt ved stadium I og II. Klindamycin bør brukes 2 ganger daglig i 12 uker. Bruk utover 12 uker er ikke anbefalt grunnet risiko for utvikling av antibiotikaresistens.
 • Intralesjonelt triamcinolon 10 mg/ml (0,1-0,5 ml per lesjon) kan brukes ved akutte inflammerte noduli og abscesser for å gi rask symptomlindring.
 • Begge lokalbehandlingene kan kombineres med systemisk behandling.
 • Hvis lokalbehandling ikke har tilfredsstillende effekt bør pasienten henvises til hudlege.
 • Førstelinje systemisk behandling er Tetrasyklin tabletter 500 mg x 2 i 3-4 måneder, anbefales ved mer utbredt Hurley stadium I eller mild stadium II. Lymesyklin 300 mg x 2 eller doksysyklin 100 mg x 2 kan også vurderes.
 • Ved uttalte kroniske forandringer vil det ofte være nødvendig å kombinere medisinsk behandling med kirurgi.
 • Andrelinje-behandling. Biologisk behandling.
  Adalimumab kan vurderes hos pasienter som ikke har tilfredsstillende effekt av lokalbehandling og tetrasyklin peroralt.
 • Indikasjon for biologisk behandling:

  1): Hurley stadium II/III med moderat til alvorlig inflammatorisk aktivitet vurdert etter verste område, og/ eller moderat til alvorlig HS ifølge iHS4.

  2): Eller utilstrekkelig effekt og/ eller bivirkninger ved bruk av Tetrasyklin, evt kombinert med lokalbehandling, og sykdomsaktivitet svarende til moderat til alvorlig HS.

  3): Samt vesentlig påvirkning av livskvalitet svarende til DLQI ≥ 11.

  4): Ingen kontraindikasjoner mot aktuell biologisk behandling (e.g. adalimumab).

 • Hvis effekten av adalimumab ikke er tilfredsstillende kan behandling med infliximab, rifampicin/klindamycin, acitretin og ciklosporin vurderes.

REF: www.legeforeningen.no/contentassets/9c5011955cc644a595cec42c01934c92/veileder-i-gynekologi-2015.pdf (Oppdateres 2020)

Hidradenitis suppurativa – en plagsom hudsykdom
Hidradenitis suppurativa – en plagsom hudsykdom

Foto: https://vulvovaginaldisorders.com

Del innlegg

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon