Illustrasjon gravid dame

Graviditet og vulvasmerter

Av Thorbjørn Brook Steen

Mange med vulvasmerter oppgir at de er bekymret for hva som vil skje om de blir gravide og skal føde. Gynekolog Thorbjørn Brook Steen har laget en tekst om vulvasmerter og fødsel. Vulvaforum har også søkt om midler til å lage mer informasjon om vulvasykdommer ved graviditet og fødsel, samt plager som kan komme etter fødsel.

Hvis du har hatt store plager med vulvodyni eller vaginisme vi dette selvsagt også påvirke tankene dine når du blir gravid. Kvinner med kroniske underlivsplager sliter naturlig nok med å bli gravide på vanlig måte og det er flere eksempler på par som får hjelp på fertilitetsklinikker for å oppnå graviditet. Vanlige metoder da er alt fra inseminasjon til prøverørsbehandling.

Da forløsningsmetoden ofte er viktig å få avklart kan det være lurt å snakke med jordmoren eller fastlegen din om dette tidlig i svangerskapet. De kan også henvise deg til en samtale på fødeavdelingen. Her vil dere både snakke om tiltak som kan bidra med til å gjøre deg trygg hvis du skal føde vaginalt eller vurdere for eksempel et planlagt keisersnitt.

I alle samtaler om noe så viktig som en fødsel er det lurt at både du som pasient møter med et åpent sinn og fødselshjelperen med god kunnskap om underlivsplager og hvordan gjøre en fødsel trygg for deg. Dessverre vil det erfaringsmessig ikke alltid være slik at alle fødselsleger kan nok om vulvodyni eller vaginisme med tanke på fødsel. Du kan jo da tipse dem om denne nettsiden!

I Norge vil det stort sett anbefales vaginale fødsler for de fleste med mindre det ligger tungtveiende medisinske grunner for et keisersnitt. Til tross for det utføres det også keisersnitt med bakgrunn i kroniske underlivsplager i Norge i dag. Det er gjort flere studier som viser at vaginal fødsel er helt trygt. Disse studiene viser at det er sjeldent vulvodyni eller vaginisme forverrer seg etter en fødsel. Selv de som har vaginisme og ikke til vanlig kan få inn en tampong klarer likevel å føde vaginalt. Mange med nettopp vaginisme tenker at en fødsel kan gjøre noe med den spente bekkenbunnsmuskulaturen. Dette er ikke vitenskapelig dokumentert, men det betyr ikke at det likevel kan ha en god effekt! For de kvinnene som har kroniske smerter under samlebegrepet vulvodyni ser heler ikke ut til at får en forverring av smertene etter vaginal fødsel, men det er viktig at fødeavdelingen jobber for å hindre alvorlige rifter som kan gi økte plager.

Dessverre vet vi at mange kvinner har vært utsatt for overgrep eller vold tidligere. Slik informasjon er det viktig at fødeavdelingen får hvis det gjelder deg. Overgrep kan også sees ut i fra overført betydning som for eksempel mange vanskelige eller ubehagelige gynekologiske undersøkelser. Hvis du har blitt utsatt for uønsket, smertefull behandling eller sex vil det selvsagt gjøre at tanken på vaginal fødsel blir vanskelig. Fødeavdelingene vil kunne tilby en tilrettelagt fødsel for deg med god smertelindring, jordmor inne på stue under hele fødselen og åpningsfase og så få undersøkelser som mulig. Dette gjør at de fleste klarer en vaginal fødsel fint.

Likevel er det slik at traumatiske opplevelser i livet kan være så vanskelige og lite bearbeidet at en fødsel vaginalt kan føre til et nytt traume. Derfor vil fødselslegen eller jordmoren gjøre en vurdering av hva som blir riktig for deg og som gir deg en trygghet. I enkelte tilfeller vil det være et keisersnitt.

Belag deg på flere samtaler før dere sammen finner en trygg måte for deg å bli mamma på. For kvinner som har slitt med plager i underlivet vil en graviditet og fødsel vaginalt eller et keisersnitt en stor seier uansett.

Lykke til!