Illustrasjonsbilde

Dårligere tilbud til vulvapasienter!

Anne Lise Helgesen, 6 oktober 2019

Vulvapoliklinikken på Oslo Universitetssykehus vil heretter kun tar imot pasienter fra eget helseforetak, altså Helse Sør Øst. Årsaken er for mange henvisninger i forhold til  hva som kan håndteres innenfor tidsfrist med tilgjengelige ressurser.

Siden 2003 har Vulvapoliklinikken mottatt pasienter fra hele landet – ca 400-500 pasienter pr år. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom gynekologisk avdeling og hudavdelingen.

Det har nå gått ut skriftlig beskjed til helseforetakene i Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord om at henvisninger til vulvapoliklinikken fra andre helse- regioner heretter vil bli avvist.

Flere og flere kvinner er i dag blitt mer åpne om sine underlivsplager og har behov for en tverrfaglig vulvapoliklinikk med eksperthjelp, men tilbudet ellers i landet er ikke tilstrekkelig utbygd.

Styret i Vulvaforum ser med stor bekymring på denne beslutningen som innskrenker mulighet for henvisninger fra andre regioner i Norge. Vi vet at mange av de mest plagede kvinnene vil bli sårbare og stå uten tilbud om tilfredsstillende hjelp. Vi vet også at det tradisjonelt sett har vært vanskelig å etablerere tverrfaglige offentlige tilbud for denne pasientgruppen rundt i landet. Det er  svært viktig at vi alle synliggjør problemene dette lager for pasientene i andre deler av landet. Det blir oppfordret til å etablere et tverrfaglig behandlingstilbud med tilstrekkelig kapasitet  for denne pasientgruppen i alle helseregioner. Alternativt må Vulvapoliklinikken få øremerket mere ressurser for å kunne ivareta flere pasienter.

Del innlegg

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon