Behandling v pasienter med provosert vestibulodyni

Behandler du pasienter med provosert vestibulodyni?

Av Anne Lise Helgesen

Er du spesialist i gynekologi/dermatologi og møter pasienter med provosert vestibulodyni? Da vil vi gjerne ha kontakt med deg.

Institutt for fysioterapi ved OsloMet i samarbeid med Vulvaklinikken ved OUS starter en randomisert klinisk studie hvor vi sammenligner effekten av somatokognitiv fysioterapi med tradisjonell behandling for pasienter med provosert vestibulodyni (PVD). Vi søker derfor kontakt med spesialister i gynekologi/dermatologi som møter PVD pasienter i sin praksis og kan informere sine pasienter om studien. Vi planlegger totalt å rekruttere 130 pasienter.

Inklusjonskriterier:

  • kvinner mellom 18 og 35 år med diagnosen provosert vestibulodyni
  • må være villig til å reise til Oslo for å motta behandling

Eksklusjonskriter:

  • aktiv infeksjon i vulvaområdet
  • dermatologiske lesjoner
  • alvorlig, diagnostisk bekreftet psykiatrisk tilstand som krever behandling av en medisinsk spesialist i psykiatri eller klinisk psykologi.

Hva håper vi at du kan hjelpe oss med?

Hvis din pasient oppfyller inklusjonskriteriene vil vi gjerne at du gir henne et informasjonsark om studien. Pasienten velger deretter selv om hun tar kontakt med prosjektlederen for å avtale et informasjonsmøte. Vi trenger også å vite det totale antallet pasienter du informerer. Informasjonsarkene blir derfor utstyrt med løpenummer for å lette registreringen av antall utdelte ark. Vi ber deg om å ta kontakt via epost eller telefon for å avtale rutinene rundt registrering av antall utdelte informasjonsark.

Tilleggsinformasjon

Vi legger ved et eksempel på informasjonsark. Vi vil sende over nummererte ark etter at du tar kontakt. Vi legger også ved en kopi av samtykkeerklæringen som pasienten senere må skrive under hvis hun ønsker å delta. Denne trenger du ikke å dele ut til pasienten, men der kan du lese mer om studien.

Ta kontakt med:

Studiens prosjektleder Slawomir Wojniusz

E-post: slawomir@oslomet.no
Tlf: 419 26 564

Eller stipendiaten i prosjektet Mette Bøymo Kaarbø

E-post: metteboy@oslomet.no
Tlf: 974 11 669

Del innlegg

Vi bruker cookies for å analysere trafikk på nettstedet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Cookie ikon