Vulvapoliklinikken

Vulvapoliklinikken er i dag en av tre spesialiserte vulvaklinikken i Norge som tar imot kvinner med langvarige smertetilstander og kroniske hudsykdommer i vulvaregionen.

Historie

August 2003 ble Norges første tverrfaglige Vulvapoliklinikk åpnet på Oslo Universitetssykehus, som et samarbeidsprosjekt mellom spesialitetene gynekologi og hudsykdommer.  Vulvapoliklinikken var først lokalisert på Kvinneklinikken ved Rikshospitalet, deretter i mange år på gynekologisk poliklinikk, Ullevål Sykehus. St Olavs Hospital Trondheim har et Vulvateam som tar imot henviste pasienter med ulike smertetilstander (vulvodynier).  Nyopprettede Vulvapoliklinikken ved kvinneklinikken Sørlandet sykehus i Kristiansand tar imot henvisning fra fastleger og spesialister i gynekologi - eller hudsykdommer i regionen.

Lokalisering

Vulvapoliklinikken i Oslo ligger fortsatt administrativt under kvinneklinikken, Ullevål Sykehus, men flyttet mars 2018 til nye lokaler sammen med Olafiaklinikken i Trondheimsveien 2, Bygg N, 0560 Oslo.

  • Lokalisering: Trondheimsveien 2, Bygg N, 0560 Oslo,
  • Henvisning fra spesialist nødvendig
  • Henvisning sendes til Vulvapoliklinikken, gynekologisk poliklinikk, Ullevål sykehus

Målsetning

Klinikken tar imot kvinner tilhørend Helse Sør-Øst med både langvarige smertetilstander og kroniske hudsykdommer i vulvaregionen. 

Vulvapoliklinikken i Oslo har til sammen 3 hudleger og 3 gynekologer som samarbeider om pasientene sammen med flere spesialopplærte sykepleiere.

På grunn av begrenset kapasitet, har vanligvis kun pasienter med henvisning fra annen spesialist tilgang til Vulvaklinikken, og må som regel forvente å ta videre oppfølginger hos egen lege.

Målet med konsultasjonen på Vulvapoliklinikken er å diagnostisere pasientens tilstand, og lage et detaljert videre behandlingsopplegg tilpasset den enkelte pasient.

Ventetiden varierer – og kan dessverre være opp mot 6 måneder.

Pasientgrupper

50% av kvinnene som kommer til Vulvapoliklinikken har smertetilstander i vulva, såkalt vulvodyni eller vestibulitt, mens ca 30% har rene hudsykdommer.

Behovet for en spesialpoliklinikk har vært stort, da henviste pasienter, tross mange legebesøk, ofte ikke har fått riktig diagnose og heller ikke adekvat oppfølging og behandling. Ulike kroniske inflammatoriske vulvasykdommer og smertetilstander har inntil nylig vært et skjult helseproblem hos kvinner. Symptomene kan gi betydelig nedsatt livskvalitet med seksuelle utfordringer og samlivsproblemer, og mange opplever mye skam knyttet til plagene. Dette gjør at mange ikke snakker om sykdommen, og derfor opplever å være helt alene i denne situasjonen.

Forskning

Ved Vulvapoliklinikken har vi også gjennomført forskning på ulike hudsykdommer i vulva kontinuerlig siden 2008. For øyeblikket har vi 2 ulike forskningsprosjekter gående tilknyttet Vulvapoliklinikken.

Vi mottar gjerne pasienter til våre prosjekter innenfor vulvodyni og genital erosiv lichen planus.

Mer informasjon om dette ligger under Forskning.