Vulvaklinikker i Trøndelag

Vulvateamet på St Olavs Hospital i Trondheim består av gynekologer, hudleger, sexologer og fysioterapeuter. Vulvateamet møtes kvartalsvis for tverrfaglig møter. Vi tar imot pasienter fra eget helseforetak med henvisning fra spesialist.

Utredningen gjøres av gynekolog og hudlege i samme konsultasjon. To halve dager hver måned settes av til denne poliklinikken. Avhengig av problemstilling og diagnose tilbys pasienten videre oppfølging hos lege, sexolog og/eller fysioterapeut på St.Olavs hospital.

Vi tilbyr:

·        Tverrfaglig utredning og oppfølging

·        Lærings- og mestringskurs Vulvodyni. Lærings- og mestringskurs - St. Olavs hospital

·        Individuell fysioterapi

·        Ukentlig fysioterapiledet treningsgruppe

·        Sexologisk veiledning

·        Annen behandling på indikasjon

  • Henvisning til Smertepoliklinikken på St.Olavs hospital ved behov

Kontaktperson er Risa Lonnee-Hoffmann, Overlege gynekolog

  • Henvisning sendes til St Olavs Hospital HF, Vulvateamet, Kvinneklinikken, Kvinneklinikkens ledelse,  3250 Sluppen, 7006 Trondheim
  • Epost: post.kvinne@stolav.no
  • Tlf: 72 57 30 00