Vulvaklinikker i Oslo

Vulvapoliklinikken i Oslo

Vulvapoliklinikken ligger administrativt under Kvinneklinikken, Ullevål Sykehus, men flyttet mars 2018 til nye lokaler sammen med Olafiaklinikken i Trondheimsveien 2, Bygg N, 0560 Oslo. (Schous plass)

  • Lokalisering: Trondheimsveien 2, Bygg N, 0560 Oslo,
  • Henvisning fra spesialist nødvendig
  • Henvisning sendes til Vulvapoliklinikken, gynekologisk poliklinikk, Ullevål sykehus, postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
  • Epost: post.kvinnebarn@ous-hf.no
  • Tlf: 22 11 98 44 / 22 11 98 00

Klinikken tar imot kvinner fra Helse Sør-Øst med langvarige smertetilstander og kroniske hudsykdommer i vulvaregionen. Vulvapoliklinikken i Oslo har til sammen 3 hudleger og 3 gynekologer som samarbeider om pasientene sammen med flere spesialopplærte sykepleiere.

På grunn av begrenset kapasitet, har vanligvis kun pasienter med henvisning fra annen spesialist tilgang til Vulvapoliklinikken, og må som regel forvente å ta videre oppfølginger hos egen lege.

Målet med konsultasjonen på Vulvapoliklinikken er å diagnostisere pasientens tilstand, og lage et detaljert videre behandlingsopplegg tilpasset den enkelte pasient. Ventetiden varierer – og kan dessverre være opp mot 6 måneder.