Vulvaklinikker i Oslo

Vulvapoliklinikken i Oslo

Vulvapoliklinikken holder til sammen med Olafiaklinikken i Trondheimsveien 2, Bygg N, 0560 Oslo. (Schous plass) og ligger administrativt under Kvinneklinikken, Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus.

  • Lokalisering: Trondheimsveien 2, Bygg N, 0560 Oslo,
  • Henvisning fra spesialist nødvendig
  • Åpningstider: hele dager hver torsdag
  • Henvisning sendes til Vulvapoliklinikken, gynekologisk poliklinikk, Ullevål sykehus, postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
  • Epost: post.kvinnebarn@ous-hf.no
  • Tlf: 22 11 98 44 / 22 11 98 00

Klinikken tar imot kvinner fra Helse Sør-Øst med langvarige smertetilstander og kroniske hudsykdommer i vulvaregionen. Vulvapoliklinikken i Oslo har til sammen 3 hudleger og 3 gynekologer som samarbeider om pasientene sammen med flere spesialopplærte sykepleiere.

På grunn av begrenset kapasitet, har vanligvis kun pasienter med henvisning fra annen spesialist tilgang til Vulvapoliklinikken, og må som regel forvente å ta videre oppfølginger hos egen lege.

Målet med konsultasjonen på Vulvapoliklinikken er å diagnostisere pasientens tilstand, og lage et detaljert videre behandlingsopplegg tilpasset den enkelte pasient. Ventetiden varierer – og kan dessverre være opp mot 6 måneder.

Tilbud utover vanlig konsultasjon:

  • Laserbehandling
  • Fotodynamisk behandling (lichen planus)
  • Hospitering for helsepersonell