Sex og samfunn

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi er en ideell stiftelse som driver klinisk-, undervisnings- og formidlingsarbeid. Vår klinikk ligger sentralt i Oslo, og er et gratis drop-in tilbud for de under 25 år. Klinikken er åpen mandag til torsdag fra 15-19. I 2017 hadde vi omlag 29.000 besøkende på klinikken, fordelt på personer som hadde konsultasjon med lege, sykepleier eller sexolog, tok selvtest for klamydia og gonoré eller fikk HPV-vaksine. På Sex og samfunns hjemmeside kan du lese mer om hva du kan få hjelp til hos oss, og få mer informasjon om seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. På vår chat kan unge over hele landet snakke med kvalifisert helsepersonell om sex, seksualitet og seksuell helse. Den kan også benyttes av helsepersonell. Stiftelsen gjennomfører også tiltak som fagutvikling og kunnskapsspredning blant annet gjennom hospiteringsordning for helsepersonell og kurs for helsepersonell. Vi har laget en Metodebok for seksuell og reproduktiv helse for helsepersonell. Denne boken er også gratis tilgjengelig som eMetodebok.no.