ProLoVe-studien

Somatokognitiv fysioterapi som behandlingsmetode ved provosert lokalisert vestibulodyni

Institutt for fysioterapi ved OsloMet – storbyuniversitetet planlegger i samarbeid med vulvapoliklinikken i Oslo Universitetssykehus en ny studie på behandling av provosert lokalisert vestibulodyni (PVD), med oppstart i våren 2019.

Somatokognitiv fysioterapi er en godt etablert behandlingstilnærming for PVD, men har aldri vært undersøkt i høy kvalitets forskningsstudier. Vi trenger mer kunnskap om effekten av somatokognitiv fysioterapi, hvordan dens virkningsmekanismer er og hvordan den kan ytterliggere forbedres.

Studien blir gjennomført i to faser:

Fase 1 - en pilotstudie; tidsrommet januar – juni 2019

  • Ti deltakere blir behandlet med somatokognitiv fysioterapi, opptil 15 sesjoner i løpet av maksimalt 10 uker

Fase 2 - en full skala randomisert kontrollert studie; oppstart høsten 2019

  • Til sammen 120 deltakere vil bli randomisert til enten somatokognitiv fysioterapi gruppen eller til «best tilgjengelig behandling» gruppen
  • Somatokognitiv fysioterapi gruppen vil få behandling etter detaljert protokoll utarbeidet i etterkant av pilotstudien. «Best tilgjengelig behandling» gruppen vil følge behandling anbefalt av vulvapoliklinikken

Viktigste inklusjonskriterier

  • Kvinner mellom 18 og 35 år
  • Smerter under samleie og/eller bruk av tampong, senere diagnostisert som PVD

Viktigste eksklusjonskriterier

  • Aktiv infeksjon i vulvaområde
  • Dermatologiske lesjoner i vulvaområde

Vi inkluderer pasienter fra Østlandsområde

Prosjektleder: Slawomir Wojniusz, førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon: slawomir@oslomet.no

Aktuelle pasienter kan henvises elektronisk eller per post til

Vulvapoliklinikken

Gynekologisk poliklinikk Ullevål

Oslo universitetssykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo