Relevante nettsider

På nettet kan man finne mye informasjon om vulvasykdommer, men dessverre er mye av informasjonen useriøs. Vi har her samlet en del gode informasjonssider som har saklig informasjon.Det finnes svært få seriøse norske informasjonssider for kvinner med vulvalidelser. Vi har derfor tatt med noen gode utenlandske nettsider hvor man kan få mer omfattende informasjon og evt melde seg inn i støttegrupper/pasientforeninger.

boker_rosa