Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Nasjonalt senter for kvinnehelse ble opprettet i 2006 og jobber med kunnskapsformidling, kompetansebygging og forskning om kvinners helse i et livsløpsperspektiv.

Målet er å være en nasjonal aktør som fremmer kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Vulva.no har under hele opprettelsen av nettsiden blitt støttet økonomisk av Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

 

NKT logo