Kilder

Innholdet i Vulva.no har ulike referenser, og under oppdateringer vil referensene ofte endre seg.

Noe av innholdet er også resultat av udokumentert egen erfaring, noe vi har ansett å være verdifull tilleggsinformasjon.

Felles referenseliste:

https://www.uptodate.com/contents/vulvar-lesions

https://www.helsebiblioteket.no

https://www.sexogsamfunn.no

https://emetodebok.no

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger

https://www.issvd.org/resource-library

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere