Fysioterapeuter

Det kan ofte være vanskelig å finne ut , både for pasienter og fagfolk, hvor man kan oppsøke hjelp og behandling for sykdommer i vulva.

En av hensiktene med vulva.no er at man enkelt kan vite hvor aktuelle behandlere med kunnskap, interesse og erfaring befinner seg.

Vi har derfor her laget en oversikt over aktuelle fysioterapeuter som gjerne ta imot pasienter med ulike lidelser i vulva og som har sagt seg villige til å stå registrert på denne nettiden.

Fysioterapeuter trenger ikke henvisning fra lege. Pasienter kan henvende seg direkte for timeavtale. Prisnivået varierer, avhengig om fysioterapeuten har driftsavtale eller ikke. Ventetiden er ofte kortere hvis man oppsøker fysioterapeut uten driftsavtale.