Har du lyst til å delta i forskningsprosjekter?

Det er nå flere studier i oppstartfasen, de fleste omhandler pasienter med vulvodyni. To studier skal undersøke ulike behandlingsmetoder av vulvodyni (Oslo Met/Oslo universitetssykehus og St Olavs Hospital i Trondheim), mens en studie ser på relasjonen i parforholdet hos vulvodynipasienter.

I tillegg er det planlagt en ny behandlingsstudie på pasienter med erosiv lichen planus med Apremilast tabletter (Oslo Universitetssykehus).

Ta kontakt med legen din hvis du ønsker å delta. Du vil trenge en henvisning til en av Vulvaklinikkene for å bli vurdert for å være med.