Undersøker effekten av somatokognitiv terapi for kvinner med provosert vestibulodyni

Doktorgradsstipendiat Kristine Grimen Danielsen skal undersøke effekten av somatokognitiv terapi for kvinner med provosert vestibulodyni – eller langvarige underlivssmerter forbundet med samleie.

Les artikkelen på fysoterapeuten.no