Colifoam

Colifoam er et skum bestående av hydrocortison acatat 10% (gruppe 1 steroidkrem, svakt).

Primært er dette beregnet på rectal behandling av inflammatoriske lidelser.

Det består av en aerosol og en innføringshylse som kan appliseres intravaginalt ved ulike inflammatoriske tilstander i vagina, som lichen planus, ,Graft-versus-host disease,  plasmacellevaginitt, vaginal adenose etc.

Colifoam kan rekvireres på registreringsfritak for vaginalt bruk. Fritaket er ikke tidsbegrenset.

COLIFOAM colifoam pakning 

SLV søknad  benyttes.

Man bør i tillegg søke Helfo om dekning av utgifter.

Hvis det er vanskelig eller upraktisk for pasienten å benytte Colifoam, kan evt Dermovat brukes ved å smøre litt Dermovat salve på en vaginal dilatator eller tampong, som så innføres i vagina.

Til tross for at Colifoam er et svært svakt steroidprodukt, har det erfaringsmessig ofte svært god effekt vaginalt. Vaginalslimhinnen absorberer skummet godt, noe som antagelig er årsaken til effekten.

DOSERING: Vanligvis doseres Colifoam på samme måte som Dermovat salve, med tilsvarende nedtrapping.