Vulvaklinikker

Norge har 3 offentlige vulvaklinikker, en i Oslo, Trondheim og en nyoppstartet i Kristiandsand. Vulvapoliklinikken i Oslo tar imot kvinner med ulike smertetilstander og hudlidelser i vulva, mens Vulvateamet i Trondheim har imot kvinner med ulike smertetilstander.

Alle poliklinikkene fungerer som tverrfaglige team: Det betyr at både hudlege og gynekolog er tilstede sammen med en sykepleier – enten samtidig under konsultasjonen, eller i tett samarbeid på ulike rom. Henvisning er nødvendig.

Historie

August 2003 ble Norges første tverrfaglige Vulvapoliklinikk åpnet på Oslo Universitetssykehus, som et samarbeidsprosjekt mellom spesialitetene gynekologi og hudsykdommer.  Vulvapoliklinikken var først lokalisert på Kvinneklinikken ved Rikshospitalet, deretter i mange år på gynekologisk poliklinikk, Ullevål Sykehus. På St Olavs Hospital i Trondheim finnes et Vulvateam som tar imot henviste pasienter med ulike smertetilstander (vulvodynier). Nyopprettede Vulvapoliklinikken ved kvinneklinikken Sørlandet sykehus i Kristiansand tar imot henvisning fra fastleger og spesialister i gynekologi eller hudsykdommer i regionen.

Pasientgrupper

50% av kvinnene som kommer til en Vulvaklinikk har smertetilstander i vulva, såkalt vulvodyni eller vestibulitt, mens ca 30% har rene hudsykdommer.

Behovet for en spesialpoliklinikk har vært stort, da henviste pasienter, tross mange legebesøk, ofte ikke har fått riktig diagnose og heller ikke adekvat oppfølging og behandling. Ulike kroniske inflammatoriske vulvasykdommer og smertetilstander har inntil nylig vært et skjult helseproblem hos kvinner. Symptomene kan gi betydelig nedsatt livskvalitet med seksuelle utfordringer og samlivsproblemer, og mange opplever mye skam knyttet til plagene. Dette gjør at mange ikke snakker om sykdommen, og derfor opplever å være helt alene i denne situasjonen.

Forskning

Ved Vulvapoliklinikken i Oslo har vi også gjennomført forskning på ulike hudsykdommer i vulva kontinuerlig siden 2008. For øyeblikket har vi 2 ulike forskningsprosjekter gående tilknyttet Vulvapoliklinikken. I Trondheim er det også forskning på vulvodyni.
Vi mottar gjerne pasienter til våre prosjekter innenfor vulvodyni og genital erosiv lichen planus.

Mer informasjon om dette ligger under Forskning.