Sexologer

Sexolog er ikke en beskyttet tittel. Det finnes mange sexologer med ulike former for utdannelse og bakgrunn.

Norsk forening for sexologi (klinisksexologi.no) har en liste over godkjente spesialister innenfor sexologisk rådgivning.

Sexologer har ikke driftsavtale, timen må derfor betales av pasient i sin helhet. Man trenger ikke henvisning til sexolog.