Behandlere

Det kan ofte være vanskelig å finne ut , både for pasienter og fagfolk, hvor man kan oppsøke hjelp og behandling. En av hensiktene med Vulva.no er at man enkelt kan vite hvor aktuelle behandlere med kunnskap, interesse og erfaring med vulvasykdommer befinner seg.

Her kan du registrere deg hvis du vil stå på listen over offentlig autorisert helsepersonell som gjerne tar imot pasienter med ulike lidelser i vulva .

Vulva.no registrerer navn og adresse på aktuelle spesialister (dvs. gynekologer, hudleger, sexologer og fysioterapeuter) som er interessert i å ta imot og behandle pasienter med ulike vulvalidelser.

Vi trenger derfor navn på helsearbeidere, både med og uten driftsavtale, som ønsker å registere seg. Kravet for å stå på listen er ikke "spesialkompetanse", men kun stor interesse for pasienter med vulvalidelser.