AP GELP studien

 

Apremilast ved genital erosiv lichen planus

Vulvapoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus vil gjennomføre en studie som skal teste ut et nytt medikament for kvinner med genital erosiv lichen planus (GELP). Det vil benyttes en ny type tabletter (Apremilast- Otezla®) som har en uttalt systemisk inflammasjons-dempende effekt.

Apremilast er allerede registrert for psoriasis artritt og psoriasis. Studien vil designes som en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

Studien har fått navnet AP GELP studien.

Vi vil sammenlikne effekten av apremilast med placebo hos 40 kvinner med moderat til alvorlig genital erosiv lichen planus.           Oppstart er forventet våren 2019. Behandlingen varer i 6 måneder, med 4-5 kontroller pr pasient.

Viktigste inklusjonskriterier:

  • smertefull genital erosiv lichen planus i vulva og/eller i vagina
  • erytem i vulva og/eller i vagina

Viktigste eksklusjonskriterier:

  • depresjon
  • bruk av annen systemisk immunmodulerende behandling
  • alvorlig infeksjon

Vi trenger pasienter til studien! Har du pasienter med smertefull GELP som ikke har respondert bra på lokalbehandling?

Kontaktinformasjon:

Aktuelle pasienter kan henvises elektronisk  eller pr post til:

  • Vulvapoliklinikken, gynekologisk poliklinikk, Ullevål sykehus, Oslo Universitetssykehus,postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo