AP GELP studien

What do you want to do ?
New mail

 

Apremilast ved genital erosiv lichen planus

What do you want to do ?

New mail

Vulvapoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus gjennomfører en studie som tester ut et nytt medikament for kvinner med genital erosiv lichen planus (GELP). Det benyttes en ny type tabletter (Apremilast- Otezla®) som har en uttalt systemisk inflammasjons-dempende effekt.

Apremilast er allerede registrert for psoriasis artritt og psoriasis. Studien er designet som en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

Studien har fått navnet AP GELP studien.

Vi sammenlikner effekten av apremilast med placebo hos 40 kvinner med moderat til alvorlig genital erosiv lichen planus.            Behandlingen varer i 6 måneder, med 4-5 kontroller pr pasient.

I AP-GELP-studien undersøker vi om immundempende tabletter (apremilast/ Otezlaâ) kan være en effektiv behandling for kvinner med lichen planus i underlivet. Vi vil også undersøke hvordan lichen planus påvirker dagliglivet, psykisk helse og seksualitet, og se på endringer i hud og slimhinne ved lichen planus.

Mer informasjon finner du her. https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/behandling-med-immundempende-tabletter-hos-kvinner-med-lichen-planus-gelp-i-underlivet

Viktigste inklusjonskriterier

 • smertefull genital erosiv lichen planus i vulva og/eller i vagina
 • erytem i vulva og/eller i vagina

Viktigste eksklusjonskriterier:

 • depresjon
 • bruk av annen systemisk immundempende behandling
 • alvorlig infeksjon

Studien utgår fra Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og vulvapoliklinikken i Oslo Universitetssykehus og konsultasjoner foregår på Ullevål sykehus. Første deltager ble inkludert i september 2019 og studien fortsetter i 2020/ 2021.

Har du spørsmål, eller vil du henvise pasienter til studien?

Ta kontakt med

 • Kristin H. Skullerud – stipendiat/ hudlege
  skullerud@ous-hf.no
  Tlf. 97728445
 • Anne Lise Helgesen – prosjektleder/ overlege ved vulvapoliklinikken
  ahelgese@ous-hf.no

Henvisninger kan også sendes til elektronisk eller per post til Vulvapoliklinikken, Gynekologisk poliklinikk Ullevål sykehus, Oslo Universitetssykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.

På grunn av reiserestriksjoner bør deltagere kunne komme til konsultasjoner uten å benytte offentlig kommunikasjon.