Alternative behandlere

Er en samlebetegnelse på medisinske behandlingsformer som ikke er etablert på et vitenskapelig grunnlag.

Pasienter kan oppgi å ha god effekt av slik type behandling, det er viktig å huske at alternativ behandling ikke gir dokumentert effekt. Føler du ingen fremgang, bør du avslutte behandlingen.

Alternativ behandling er ikke støttet av det offentlige og er en helprivat tjeneste. Alternative behandlere er ikke autorisert helsepersonell og har derfor ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjonene og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell.

Osteopati

Osteopati er en profesjon basert på manuell undersøkelse og behandling. Man vektlegger at mennesket er en enhet av funksjoner, hvor samspill mellom kropp og psyke er av stor betydning for helse. Det handler om å finne sammenhengen mellom ubehaget, kroppen og pasientens hverdag for å optimalisere behandlingsstrategien. Osteopaten jobber deretter for å muliggjøre endringer hos pasienten gjennom manuell behandling og veiledning med mål om å bli kvitt mindre symptomer og få en bedre hverdag.

Osteopaten bruker skånsomme manuelle teknikker, ofte for å tøye vev og stimulere lokal sirkulasjon, eller avspenningsteknikker for å utjevne spenningen i vever.

På Norsk Osteopatiforbunds hjemmesider finner du en oversikt over osteopater som har fullført godkjent utdanning. Alle registrerte osteopater har forpliktet seg til å følge yrkesetiske retningslinjer og Helsepersonelloven.

Les mer om osteopati her:

http://osteopati.org/hva-er-osteopati/behandling/

https://no.wikipedia.org/wiki/Osteopati

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/osteopat