Aktuelle kurs og møter

Her finner du en oversikt over kommende kurs og møter for 2019

SEPTEMBER:

International Continence Society: 3-6 September  i Gøteborg, Sverige.
www.ics.org/2019

 

ISSVD World Congress 2019: 25th World Congress & Postgraduate Course of the International Society for Study of Vulvovaginal Diseases, 16 - 20 September 2019 Torino, Italy.
Se mer info her.

November

Medlemsmøte i Vulvaforum: 13.november kl 18.00 ved Smertepoliklinikken, Ullevål Sykehus. Mer info blir sendt ut til medlemmer før møte.

DESEMBER

Eurogin: 4.-7. desember i Monaco. Workshop on Vulvar and anal Diseases.