Aktuelle kurs og møter

What do you want to do ?
New mail

Her finner du en oversikt over kommende kurs og møter for 2020.

 

What do you want to do ?

New mail

SEPTEMBER 2020

25th Biennial Conference on Diseases of the Vulva & Vagina: ISSVD. 10.-12. september. Arrangeres virtuelt.

13th congress of the ECSVD. 10. .11. september.  Arrangeres virtuelt.  Kan lastes ned og sees på senere.
www.ecsvd-online-congress.com

Årsmøte Vulvaforum: planlagt mandag 14. september. Mer info kommer i august for medlemmer.

NOVEMBER 2020

Kurs i Vulvasyksommer:  12.november, Vulvateamet, St Olavs hospital, Trondheim.                                      Https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/vulvasykdommer-trondheim-host-2020

 

What do you want to do ?

New mail